Medarbetare

Tomas Nilsson

Advokat. Inriktning: I huvudsak brottmål, särskilt ekobrottmål, men också vissa förvaltningsrättsliga uppdrag. Mobil: 0706258162

Tomas Nilsson är född 1951 och blev jur kand 1976. Under studietiden var han amanuens i straffrätt. Han har arbetat som tingsnotarie vid Södra Roslags tingsrätt och som hovrättsfiskal i Svea hovrätt.

Sedan 1980 har han arbetat på advokatbyrå, är ledamot i Advokatsamfundet sedan 1983 och delägare i Sju Advokater från 1990 till 2020. Sedan hösten 2020 arbetar Tomas Nilsson i kontorsgemenskap med Sju Advokater KB. Han föreläser vid kurser hos Advokatsamfundet och Domstolsverket m fl.

Tomas Nilsson var ledamot av styrelsen för Sveriges Advokatsamfund 2004-2011 och Advokatsamfundets ordförande 2007-2011

Offentliga utredningsuppdrag

Expert i

Polismetodutredningen (SOU 2009:1 och SOU 2010:103)

Insynsutredningen, Partsinsyn (SOU 2010:14)

Nya påföljder, Påföljdsutredningen (SOU 2012:34)

En modernare rättegång II – en uppföljning (SOU 2012:93)

Straffprocessens ramar och domstolens beslutsunderlag (SOU 2017:7 och pågående)

Mobil: 0706258162

tomas.nilsson@sjuadvokater.se