Medarbetare

Henrik Kyllerstedt

Advokat. Inriktning: Brottmål (offentlig försvarare och privat försvarare samt målsägandebiträde). Mobil: 0702671716

Henrik Kyllerstedt blev advokat 2019.

Henrik Kyllerstedt studerade juridik vid Örebro Universitet och under åren 2015-2017 arbetade han på en humanjuridisk byrå i Stockholm. Under åren 2017-2018 arbetade han som tingsnotarie på Södertörns tingsrätt.

I oktober 2018 anställdes Henrik som biträdande jurist vid Sju Advokater och har arbetat här sedan dess.

Mobil: 0702671716

henrik.kyllerstedt@sjuadvokater.se