Medarbetare

Janina Herling

Administratör

Arbetar för Elisabet Audell, Anna Björklund, Tomas Nilsson, Henrik Kyllerstedt och Anna-Karin Alin. 

Kontakt: 08 517 110 00, janina.herling@sjuadvokater.se.