Medarbetare

Patric Lindblom

Advokat. Inriktning: Brottmål (offentlig och privat försvarare samt målsägandebiträde). Mobil: 0709508046

Efter studier i Stockholm och England arbetade Patric på advokatbyrå med inriktning mot fastighetsrätt innan han under några år arbetade som jurist på Mäklarsamfundet. Sedan 2007 är han åter verksam på advokatbyrå och då med inriktning mot brottmål. 

Patric blev advokat 2008. Sedan 2013 bedriver han egen advokatverksamhet och 2016 gick han in som delägare i Sju Advokater.

Patric arbetar huvudsakligen med brottmål som offentlig försvarare eller privat försvarare. Patrics erfarenhet omfattar såväl vanliga brottmål som ekobrott, men även arbetsmiljöbrott och tryckfrihetsmål. Patric åtar sig även uppdrag som offentligt biträde i mål gällande omvandling av livstidsstraff till tidsbestämt straff.

Patric har omfattande erfarenhet av att hålla föreläsningar och annan kursverksamhet.

Mobil: 0709508046

Patric.lindblom@sjuadvokater.se