Socialrätt

Sju Advokater erbjuder juridiskt biträde i ärenden som rör tvångsomhändertaganden enligt LVU, LVM, LPT och LRV.

Sju Advokater erbjuder juridiskt biträde i ärenden som rör tvångsomhändertaganden enligt LVU, LVM, LPT och LRV. Advokat Anna Björklund på Sju Advokater håller regelbundet kurser för andra jurister inom nu aktuella rättsområden 

Den som riskerar att tvångsomhändertas har nästan alltid rätt till ett offentligt biträde. I mål rörande LVU kan även barnets vårdnadshavare ha rätt till offentligt biträde.  Det finns möjlighet att själv ange vem man önskar ska förordnas som offentligt biträde. Det är förvaltningsdomstolen som förordnar det offentliga biträdet. Kostnaden för det offentliga biträdet står staten för. 

Om du vill företrädas av en advokat eller jurist från Sju Advokater kan du kontakta förvaltningsdomstolen för att ange detta. Du är även välkommen att höra av dig till Sju Advokater för ett inledande samtal. Om du väljer ett offentligt biträde från Sju Advokater får du ett biträde som kommer att tillvarata dina intressen samt som kommer att ge dig stöd och kvalificerade råd under den process som följer.