Medarbetare

Anna Sjölund

Advokat. Inriktning: I huvudsak brottmål (offentlig och privat försvarare samt målsägandebiträde) och särskild företrädare för barn. Mobil: 0707190904

Anna Sjölund blev advokat 2020.

Anna Sjölund studerade juridik vid Stockholms universitet under åren 2010 till 2015. Under sin utbildning läste hon även en termin vid Humboldt-Universität zu Berlin. Efter avslutade juridikstudier arbetade Anna Sjölund som tingsnotarie vid Södertörns tingsrätt.

I december 2017 anställdes Anna Sjölund som biträdande jurist vid Sju Advokater och har arbetat här sedan dess. 

Mobil: 0707190904

anna.sjolund@sjuadvokater.se