Migrationsrätt

Sju Advokater åtar sig uppdrag som offentligt biträde och privat ombud i ärenden som rör asyl, uppehållstillstånd, uppehållsrätt, arbetstillstånd, visum och svenskt medborgarskap. Vi erbjuder kvalificerad rådgivning och biträde inom nu aktuella rättsområden.

Sju Advokater åtar sig uppdrag som offentligt biträde och privat ombud i ärenden som rör asyl, uppehållstillstånd, uppehållsrätt, arbetstillstånd, visum och svenskt medborgarskap. Vi erbjuder kvalificerad rådgivning och biträde inom nu aktuella rättsområden. Vi biträder även företag vid frågor om arbetstillstånd till anställda.  

För att få rätt att vistas eller arbeta i Sverige för en längre eller kortare tid kan en utländsk medborgare vara tvungen att ansöka om tillstånd. I vissa ärenden, exempelvis asylärenden, har sökanden ofta rätt till ett offentligt biträde. Det är då staten som betalar kostnaden för biträdet. Den sökande kan i andra fall anlita privat ombud antingen för rådgivning eller som biträde under hela ärendets gång. 

Du är välkommen att kontakta Sju Advokater för tidsbokning för ett första rådgivningsmöte där du ges möjlighet att gå igenom de frågor som du behöver hjälp med.