Medarbetare

Anna Björklund

Advokat. Inriktning: Brottmål (offentlig och privat försvarare samt målsägandebiträde) och socialrätt. Mobil: 0705703397

Anna Björklund är ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2000 och delägare i Sju Advokater sedan 2008.

Anna Björklund arbetar uteslutande med brottmål och socialrätt samt håller regelbundet externa utbildningar inom dessa ämnesområden för biträdande jurister och advokater.

Anna Björklund har suttit som expert i flera statliga utredningar och är även ledamot av Ridsportförbundets disciplinnämnd.

Mobil: 0705703397

anna.bjorklund@sjuadvokater.se