Medarbetare

Sofia Björksten

Advokat. Inriktning: Brottmål (offentlig och privat försvarare samt målsägandebiträde), särskild företrädare för barn, socialrätt och familjerätt. Mobil: 0709781497

Sofia Björksten blev advokat 2002 och är delägare i Sju Advokater sedan 2005.

Sofia Björksten arbetar huvudsakligen med brottmål som offentlig försvarare och målsägandebiträde. Hon åtar sig även uppdrag inom socialrätt, främst LVU-ärenden, samt familjerätt, främst vårdnads-, boende- och umgängesärenden.

Efter avslutade juriststudier tog Sofia en masterexamen i internationell rätt i Nederländerna. Hon arbetade därefter som tingsnotarie på Sundsvalls tingsrätt innan hon fortsatte i domarbanan med arbete som bl a tingsfiskal och hovrättsassessor. År 1999 anställdes hon som biträdande jurist på Sju Advokater och har arbetat här sedan dess.

Sofia håller föreläsningar om brottmålsprocessen.

Mobil: 0709781497

sofia.bjorksten@sjuadvokater.se