Medarbetare

Anna-Karin Alin

Föräldraledig fr.o.m. 2024-05-01

Anna-Karin Alin studerade juridik vid Uppsala universitet under åren 2013-2018. Under sin utbildning läste hon även en termin vid The University of Hong Kong. 

Efter avslutade studier var Anna-Karin Alin anställd som biträdande jurist på Advokatfirman Vinge under åren 2018-2021 och arbetade som tingsnotarie vid Solna tingsrätt under åren 2020-2021.

Anna-Karin Alin anställdes på Sju Advokater i januari 2022.

Mobil: 0707212932

anna-karin.alin@sjuadvokater.se