Verksamhet

Sju Advokater bildades 1990 och har sedan dess varit specialiserat huvudsakligen på brottmål. Vi har även specialister inom socialrätt, familjerätt och migrationsrätt. Vi har kontor på Kungsholmen i Stockholm och i Västerås. Den självklara utgångspunkten för alla uppdrag vi åtar oss är klientens bästa. Att på ett effektivt sätt tillvarata klientens intressen. Detta oavsett om klienten är misstänkt för brott, har blivit utsatt för brott, eller tvistar med en före detta partner om var barnen skall bo.