Medarbetare

Jan Cadstedt

Advokat. Inriktning: Uppdrag inom asyl- och migrationsrätt, brottmål och familjerätt

Jan Cadstedt är advokat sedan 1988, och var dessförinnan verksam vid tingsrätten Västerås och regeringskansliet. 

Vid regeringskansliet var Cadstedt verksam inom flykting och migrationsfrågor. Som advokat har Cadstedt arbetat med asyl och migrationsrätt, brottmål och familjerätt.

Offentliga utredningar
Expert i utredningen lagliga vägar att söka asyl i EU.

Jan Cadstedt sitter i kontorsgemenskap med Sju Advokater.

jan.cadstedt@cadstlaw.com