Familjerätt

Sju Advokaters jurister erbjuder juridiskt biträde vid familjerättsliga tvister, främst i frågor rörande vårdnad om barn, barns boende och umgänge med barn.

Sju Advokaters jurister erbjuder juridiskt biträde vid familjerättsliga tvister, främst i frågor rörande vårdnad om barn, barns boende och umgänge med barn. Vi har erfarenhet av såväl nationella som internationella tvister.

Du är välkommen att kontakta oss för tidsbokning för ett första rådgivningsmöte där du ges möjlighet att gå igenom de frågor som du behöver hjälp med.

I familjerättsliga tvister kan du i många fall få hjälp att betala för ombudets kostnader. När en tvist uppstår kan rättsskyddet i hemförsäkringen ibland tas i anspråk för att täcka den större delen av kostnaderna för ett juridiskt ombud. Klienten betalar dock alltid delar av kostnaden i form av självrisk direkt till ombudet. Saknas försäkring eller om tvisten inte täcks av försäkringen kan ibland staten svara för en del av ombudskostnaderna genom så kallad rättshjälp. Det är sökandens inkomst och tillgångar som är avgörande för om rättshjälp ska beviljas och hur stor del av ombudskostnaderna som staten svarar för. Du är välkommen att ringa till Sju Advokater om du har frågor kring finansieringen av ditt ärende.