Medarbetare

Elisabet Audell

Advokat. Inriktning: Brottmål (offentlig och privat försvarare samt målsägandebiträde), socialrätt och familjerätt. Mobil: 0709669243

Elisabet Audell blev advokat år 2010 och delägare i Sju Advokater sedan 2015. 

Elisabet Audell arbetar huvudsakligen med brottmål, såväl som försvarare som målsägandebiträde. Elisabet Audell åtar sig även uppdrag inom socialrätt och familjerätt.

Efter avslutade juriststudier arbetade Elisabet Audell som tingsnotarie på Östersunds tingsrätt. Inledningsvis valde hon att fortsatta på domarbanan och fick anställning som hovrättsfiskal på Svea hovrätt i Stockholm. År 2005 anställdes hon som biträdande jurist på Sju Advokater och har arbetat här sedan dess. Hon är delägare sedan 2015. 

Elisabet Audell föreläser om uppdragen som försvarare och målsägandebiträde samt om brottmålsprocessen.

Mobil: 0709669243

elisabet.audell@sjuadvokater.se