Medarbetare

Henrik Kyllerstedt

Advokat. Inriktning: brottmål, särskild företrädare för barn, familjerätt, socialrätt, asyl- och migrationsrätt samt allmän praktik. Mobil: 0702671716

Henrik Kyllerstedt blev advokat 2019.

Henrik Kyllerstedt studerade juridik vid Örebro Universitet och under åren 2015-2017 arbetade han på en humanjuridisk byrå i Stockholm. Under åren 2017-2018 arbetade han som tingsnotarie på Södertörns tingsrätt. I oktober 2018 anställdes Henrik som biträdande jurist vid Sju Advokater och har arbetat här sedan dess.

henrik.kyllerstedt@sjuadvokater.se