Medarbetare

Elin Boman

Administratör

Arbetar för Bengt Hesselberg, Sofia Björksten, Patric Lindblom, Henrik Kyllerstedt, Anna Sjölund och Jan Cadstedt. 

Kontakt: 08 517 110 00, elin.boman@sjuadvokater.se