Hem

Välkommen till Sju Advokater

Sju Advokater är specialiserade inom områdena

brottmål

socialrätt

familjerätt

migrationsrätt

allmän praktik

tryckfrihetsrätt

Byrån är traditionellt inriktad på humanjuridik, vilket innebär att det oftast är fråga om att biträda enskilda personer. Inom området tryckfrihetsrätt biträder vi i huvudsak utgivare och media.

Sju Advokater åtar sig också internationella uppdrag som rör mänskliga rättigheter.

 

Sju Advokater har kontorsgemenskap med Advokat Ignacio Vita och Advokat Anwar Osman.

Telefon 08-517 110 00

E-post info@sjuadvokater.se

Brottmål: Bengt Söderström, Tomas Rothpfeffer, Tomas Nilsson, Bengt Hesselberg, Anna Björklund, Sofia Björksten, Elisabet Audell, Reibar Gadan, Patric Lindblom.

 

Ekobrottmål: Bengt Söderström, Tomas Nilsson, Tomas Rothpfeffer,

Bengt Hesselberg, Anna Björklund, Sofia Björksten, Elisabet Audell, Reibar Gadan.

 

Brottmål med särskild inriktning på miljö och arbetsmiljö:

Bengt Söderström, Tomas Nilsson, Bengt Hesselberg.

Familjerätt: Sofia Björksten, Elisabet Audell, Anna Massarsch, Elin Olsson.

 

Socialrätt: Bengt Hesselberg, Anna Björklund, Sofia Björksten, Elisabet Audell, Anna Massarsch, Elin Olsson.

 

Målsägandebiträde och särskild företrädare för barn:

Bengt Hesselberg, Anna Björklund, Sofia Björksten, Elisabet Audell, Anna Massarsch, Elin Olsson.

 

Tryckfrihetsrätt: Bengt Söderström.

Asyl- och migrationsrätt: Elisabet Audell, Anna Massarsch, Ignacio Vita, Elin Olsson.

Hantverkargatan 21, Box 22016, 104 22 Stockholm, 08-517 110 00