Medarbetare

Anna Sjölund

Biträdande jurist. Inriktning: målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, familjerätt, socialrätt, asyl- och migrationsrätt samt allmän praktik Mobil: 0707190904

Anna Sjölund studerade juridik vid Stockholms universitet under åren 2010 till 2015. Under sin utbildning läste hon även en termin vid Humboldt-Universität zu Berlin. Efter avslutade juridikstudier arbetade Anna Sjölund som tingsnotarie vid Södertörns tingsrätt.

Sedan december 2017 är Anna Sjölund anställd som biträdande jurist vid Sju Advokater. 

anna.sjolund@sjuadvokater.se