Medarbetare

Anes Sabic

Advokat. Inriktning: I huvudsak brottmål (offentlig och privat försvarare samt målsägandebiträde och särskild företrädare för barn). Mobil: 0765697845

Anes Sabic studerade juridik vid Örebros universitet under åren 2012-2016. Under sin utbildning läste han även en termin vid Zürich universitet. Efter avslutade studier arbetade Anes Sabic som biträdande jurist hos Mannheimer Swartling under år 2017 och därefter som tingsnotarie vid Västmanlands tingsrätt under åren 2018-2019.

I augusti 2019 anställdes Anes Sabic som biträdande jurist vid Sju Advokater och har arbetat här sedan dess.

anes.sabic@sjuadvokater.se