Medarbetare

Tomas Rothpfeffer

Advokat. Inriktning: brottmål, ekobrottmål samt målsägandebiträdesuppdrag

Tomas Rothpfeffer är ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 1981 och delägare i Sju Advokater sedan 1990.

Tomas Rothpfeffer åtar sig uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde. Han arbetar nästan uteslutande med brottmål. Han har stor erfarenhet av ekobrottmål och brottmål med internationell karaktär.

Han bedrev doktorandstudier i internationell rätt 1971–1975 och var examinator i folkrätt och internationell privaträtt vid Uppsala universitet. Under 1976–1981 var han biträdande jurist hos advokat Hans Göran Franck med avbrott för tingstjänstgöring vid Eskilstuna tingsrätt.

Tomas Rothpfeffer har haft flera internationella uppdrag som rättegångsobservatör för bl a Amnesty International och som försvarare vid krigsförbrytartribunalen för forna Jugoslavien i Haag. Tomas Rothpfeffer har hållit föreläsningar för poliser och åklagare samt vid Advokatsamfundets kurser. Han har suttit i Svenska Kriminalistföreningens styrelse.

tomas.Rothpfeffer@sjuadvokater.se