Medarbetare

Bengt Hesselberg

Advokat. Inriktning: brottmål, ekobrottmål, uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn samt socialrätt Mobil: 0706962335

Bengt Hesselberg är ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 1989 och delägare i Sju Advokater från 1990 till 2019. Sedan januari 2020 arbetar Bengt Hesselberg i kontorsgemenskap med Sju Advokater KB.

Bengt Hesselberg arbetar med brottmål, såväl som försvarare som målsägandebiträde och åtar sig även uppdrag inom socialrätt.

Bengt Hesselberg har en bakgrund som socionom och är tingsmeriterad vid Stockholms tingsrätt. Efter att ha arbetat som åklagare under ett års tid sökte han sig 1986 till advokatbanan och har arbetat där sedan dess.

Bengt Hesselberg har biträtt klienter i flera stora och uppmärksammade mål. Bl a var han försvarare i det s k Hammarmålet (NJA 2009 s 234) där han vann framgång åt sin klient i Högsta domstolen och har biträtt offer som målsägandebiträde i flera stora rättegångar rörande grova folkrättsbrott och folkmord i det forna Jugoslavien och i Rwanda.

Bengt Hesselberg har varit föreläsare för domare, åklagare och nämndemän och han är expert i den pågående utredningen om stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer (Ju 2019:16).bengt.hesselberg@sjuadvokater.se